Lakýrnické práce a nátěry-ceník prací.NÁTĚR OKEN A DVEŘÍ

PROVÁDÍME NÁTĚRY OKEN DŘEVĚNÝCH ŠPALETOVÝCH I ŠROUBOVACÍCH, NÁTĚRY OCELOVÝCH OKEN, NÁTĚRY VÝKLADCŮ KOVOVÝCH I DŘEVĚNÝCH. V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZAJIŠŤUJEME SKLENÁŘSKÉ PRÁCE A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE.

Nátěry oken a dveří. Základní operace při provádění nátěrů oken jsou tyto: Opálení starých nátěrů v potřebném rozsahu, broušení oken, napuštění holého opáleného dřeva fermeží, podnátěr základovou barvou, tmelení oken, broušení, kytování, nátěry základovou barvou, a konečně nátěr vrchním emailem. Pracujeme a máme zkušenosti s většinou materiálů domácí i zahraniční provenience. O kvalitě a především trvanlivosti provedených nátěrů však většinou nerozhoduje ani tak daný materiál jako spíš kvalita a zkušenosti řemeslníka a jeho poctivost při provádění potřebných operací.

ZÁKLADNÍ CENÍK PRO LAKOVÁNÍ A NÁTĚRY

NÁTĚRY OKEN ŠROUBOVACÍCH cena od 300,00 Kč/m2

NÁTĚRY OKEN ŠPALETOVÝCH ceny od 300,00 Kč/m2

NÁTĚRY DVEŘÍ HLADKÝCH od cena 250,00 Kč/m2

NÁTĚRY DVEŘÍ PROFILOVÝCH od ceny 300,00 Kč/m2

NÁTĚR LINKRUSTY-OŽIVENÍ od 120,00 Kč/m2

ZHOTOVENÍ LINKRUSTY OD ZÁKLADU od 350,00 Kč/m2

NÁTĚRY ZÁRUBNÍ KOVOVÝCH od 300,00 Kč/m2

NÁTĚRY ZÁRUBNÍ (OBLOŽEK) DŘEVĚNÝCH od 250,00 Kč/m2

NÁTĚRY OKAPŮ-PARAPETŮ-SVODŮ 80,00 Kč/bm

NÁTĚRY RADIÁTORŮ cena 230,00 Kč/m2

NÁTĚRY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ od 200,00 Kč/m2

NÁTĚRY POLYURETANOVÉ od 350,00 Kč/m2

MOŘENÍ DŘEVA 25,00 Kč/m2

NAPOUŠTĚNÍ DŘEVA FERMEŽÍ 16,00 Kč/m2

BROUŠENÍ ceny od 25,00 Kč/m2

TMELENÍ od cena 32,00 Kč/m2

KYTOVÁNÍ od 24,00 Kč/m2

OPALOVÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ ceny od 160,00 Kč/m2

NÁTĚRY BETONOVÝCH PODLAH

NÁTĚR BETONOVÉ PODLAHY NOVÉ: Vhodným systémem pro nátěr nové betonové podlahy je vzhledem ke zbytkové vlhkosti, která může být v novém betonu obsažena systém Basf MASTERTOP 1110, který lze použít právě pro betony se zbytkovou vlhkostí. Jedná se o vodou ředitelný dvousložkový epoxidový nátěr na betonové a cementové podklady. Systém sestává z penetračního nátěru a dvou uzavíracích nátěrů. Nátěr tímto materiálem lze použít i jako penetrační protiprašný nátěr. Jde o nátěr s vysokou otěruvzdorností, odolný minerálním olejům, posypovým solím a benzínu.

OŽIVENÍ A OPRAVA NÁTĚRU STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY: Především je důležitá příprava podkladu - upravený podklad musí být pevný, zbavený nečistot, bez volných částic, prachu a mastnoty. Dostěrkování opravovaných míst provádíme stěrkami na bázi cementu zaručujícími dostatečnou tvrdost a stálost podkladu. Nátěr podlahy provádíme buď materiály Flugger, například akrylátový nátěr na podlahy Fluganyl, nebo polyuretanový nátěr na podlahy Fluorethan. Oba systémy sestávají z penetračního můstku a dvojnásobného nátěru. Používáme též materiály Basf, ale i jiné výrobce dle požadavku zákazníka. Asi nejlepší zkušenost máme s materiálem Basf - UCRETE. Jde o vysoce odolný podlahový systém z polyuretanových pryskyřic s velkou odolností k chemikáliím a výbornou odolností k nárazům. Je použitelný pro aplikace v mokrém i suchém prostředí. Nátěr se provádí v tloušťkách od 4 do 9 mm v šesti standartních barvách : červená, žlutá, oranžová, zelená, šedá a krémová barva.

TERMOIZOLAČNÍ NÁTĚRY

TERMOIZOLAČNÍ NÁTĚR: Zateplovací-tepelně izolační nátěr stěn a stropů působí na principu odrážení tepla zpět do místnosti. U zdi opatřené tepelněizolačním nátěrem nedochází k jejímu zahřívání (lépe řečeno dochází ke sníženému zahřívání) a stěna tedy nemůže odvádět teplo z místnosti. Dobré zkušenosti máme s aplikací izolačního materiálu AVITOP. Termoizolační stěrka snižuje tepelnou ztrátu v místnosti dle výrobce při správné aplikaci až o 25%, deklarovaná odrazivost tepla je až 87% tepelného záření.

VNITŘNÍ ZATEPLOVACÍ TERMOIZOLAČNÍ NÁTĚR AVITOP: Termoizolační nátěr je možné nanášet na většinu podkladů, jak savých tak nesavých. Omítky, beton, panely, kovový povrch, sklo, atd. Materiál lze nanášet válečkem nebo jako stěrku kleťákem, U větších ploch je možné provést aplikaci nástřikem. Vyjma vysoké odrazivosti tepla jsou výhody tyto: příjemné pocitové teplo povrchu na dotek, protiplísňový a anti kondenzační účinek nátěru, možnost tónování nátěru do zvoleného barevného odstínu. Účinná nanesená vrstva je 0,5 mm a spotřeba materiálu 0,5 kg/m2, tepelná odolnost je do 250°C. Hlavní oblasti použití termoizolační stěrky jsou především vnitřní stěny a stropy obytných místností, špalety oken, garážová vrata, místa s kondenzací vody, izolace potrubí.

PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO A KOVOVÉ KONSTRUKCE:

Protipožární nátěr je zpěnitelná hmota, jež působením sálavého tepla nebo ohně vytvoří zpěněním nehořlavou vrstvu, která způsobí časovou prodlevu chránící dřevo nebo kov před působením ohně. Protipožární nátěry Flamgard, Flamgard Transparent jsou určené k ošetření dřeva a Flamizol-S na nátěry ocelové konstrukce.

FLAMGARD-VODOU ŘEDITELNÝ JEDNOSLOŽKOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR šedobílé barvy. Přípravek je určen k ochraně dřeva a lignocelulozových materiálů proti působení ohně a sálavého tepla. Užívá se výhradně do interiérů a suchého prostředí do maximálního relativní vlhkosti vzduchu 80%. Je vhodný na dřevo do relativní vlhkosti 20%. Nesmí být použit např. na ochranu krovu, který je před položením střešní krytiny vystaven povětrnostním podmínkám (sluneční paprsky, déšť). V tomto případě může dojít ke znehodnocení nátěru, jeho vymytí, a tím ke ztrátě jeho funkčnosti. Přípravek dále nesmí být aplikován na dřevo upravené jakýmkoliv nátěrem nebo tmelem z důvodu nutnosti dokonalého zakotvení protipožárního nátěru na povrchu dřeva. Nátěr nesmí být vystaven působení silně kyselého nebo alkalického prostředí a silných oxidačních činidel. Pro dokonalé přilnutí nátěru na dřevo nesmí být aplikace nátěru prováděna na jakékoliv předchozí nátěry. Nátěr tedy musí být proveden na holé dřevo, očištěné kartáčem, případně omyté saponátem. Před použitím protipožárního nátěru je možné ošetření dřevěné konstrukce proti dřevokazným houbám a plísním napuštěním protiplísňovým přípravkem Lignofix. Samotný nátěr se nanáší ve dvou vrstvách při dodržení spotřeby materiálu 1/2kg na 1 m2. Životnost nátěru je minimálně 15 let. Obnova nátěru se doporučuje při mechanickém poškození. Doporučená teplota při aplikaci nátěrů je +10 - +35 stupňů, optimální teplota 20 stupňů Celsia.

FLAMGARD TRANSPARENT JE DVOUSLOŽKOVÝ systém zpěnitelný nátěr-vrchní krycí lak. Nátěr zachovává kresbu dřeva, je transparentní a lze ho upravit do libovolného odstínu lihovým mořidlem. Vrchní nátěr krycím lakem je polomatný a je především nezbytnou podmínkou protipožárního systému. Nátěr Flamgard Transparent se nanáší minimálně ve třech vrstvách nátěrem neředěného přípravku a následně se aplikuje vrchní krycí nátěr. Dřevo musí být připraveno dle ČSN 49 0615 a ČSN 49 0630. Povrch musí být vždy čistý, suchý, zbavený mastnoty, prachu, lýka, kůry a případného starého nátěru nebo tmelu. Všechny nečistoty, nátěry a tmely které mohou mít vliv na přilnavost jednotlivých vrstev nátěrového systému musí být pečlivě odstraněny. Maximální povolená relativní vlhkost dřeva před aplikací je 10 stupňů Celsia. Před použitím protipožárního nátěru je možné ošetřit dřevo přípravky Lignofix OH nebo Lignovix TOP-OH, které chrání proti dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám a plísním. Po aplikaci impregnačního přípravku je třeba dodržet technologickou přestávku minimálně tři dny, následně lze nanést přípravek Flamgard Transparent.

FLAMIZOL-S JE PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR pro použití na ocelové konstrukce. Jednosložková, zpěnitelná nátěrová hmota neobsahující azbest, toxické pigmenty ani chlorované přísady. Nanáší se na připravený očištěný podklad na který se nejprve nanese základní antikorozní barva zaručující dokonalou přilnavost k podkladu, poté se provádí protipožární nátěry Flamizolem v daných tloušťkách podle požadavku na protipožární odolnost konstrukce. Použitím schváleného krycího laku lze docílit požadované barevné odstíny. Vrchní krycí lak není podmínkou aplikace. Přípravek se nanáší v celkové suché tloušťce od 200 do 1400 mikrometrů. Nanáší se v jedné či více vrstvách v maximální doporučené tloušťce jednoho nátěru 250 mikrometrů, což umožní vznik kvalitního povrchu. Jednotlivé vrstvy se nanáší postupně po proschnutí předchozí vrstvy po minimálně 24 hodinách. poslední vrstvu je třeba nechat zaschnout minimálně tři dny.

FLÁDROVÁNÍ DVEŘÍ

EXISTUJÍ NÁVODY TYPU "FLÁDROVÁNÍ ZVLÁDNETE SAMI", NICMÉNĚ PLATÍ ŽE ZVLÁŠTĚ U TOHOTO TYPU POVRCHOVÉ A OKRASNÉ ÚPRAVY DŘEVA, ALE I JINÝCH MATERIÁLŮ, JE NEOCENITELNÁ PŘEDEVŠÍM ZKUŠENOST S TOUTO TECHNIKOU. Chcete-li si provést fládrování sami, je to možné. Pak doporučuji provést fládr u vašich přátel a sousedů a po nabytí potřebné dovednosti se pustit do svých dveří. Nejlepší postup při fládrování dveří je tento: vytočte tel. číslo 606-284-766 a zavolejte profesionálům.

FLÁDROVÁNÍ-POSTUP PRACÍ A CENA: Fládrování - imitace, napodobení dřeva je krásná stará technika která má časté využití i dnes. S požadavkem na provedení fládru se setkávám především ve starší zástavbě při renovaci vstupních dveří do bytů, vchodových dveří do domů a ve společných prostorách domů. Ale třeba i u trezorů v interiérech. Postup při fládrování dveří se liší podle stavu dveří, ale je zhruba tento:

  1. Přebroušení podkladu ke zvýšení přilnavosti základního nátěru a odstranění špatně držících částí starých nátěrů. Případně odmaštění podkladu.

  2. Nátěr základovou barvou v nejsvětlejším odstínu požadované imitace dřeva. Barva výsledné imitace dřeva - fládru, je daná především tímto podkladovým nátěrem. Lazurovací laky barvu v podstatě dolaďují a vytváří strukturu napodobovaného dřeva.

  3. Tmelení nerovností, broušení a následné druhé celoplošné přezákladování dveří ke sjednocení podkladu, přebroušení jemným smirkem.

  4. Samotné nanášení lazurovacích laků dvojnásobné. Mořskou houbou pro vytvoření jemné struktury dřeva a fládrovacími štětci a kolíbkou pro vykreslení hrubší struktury.

  5. Finální uzavírací nátěr bezbarvým lakem k lepší ochraně a údržbě dveří.

Materiály pro fládr: Používáme především lazurovací barvy typu Kaselská hněď, Siena pálená, Siena nepálená, Umbra pálená. Výsledný vzhled však umíme přizpůsobit i do jiných odstínů dle zákazníkem dodaných vzorků.

S ohledem na to, že se často jedná o vstupní bytové dveře provádíme většinu přípravných prací před samotným lazurováním na zavěšených dveřích a dveřní křídla vysazujeme před finálními operacemi lazurování. Je vhodnější provést všechny práce "naležato", ale i tento postup je vhodný, stejně jako při fládrování obložek dveří. Záleží na možnostech objednatele při zabezpečení prostor.

Naše ceny fládrování jsou konkurenceschopné, orientační cenu fládrování určuji po prohlídce dveří.